Beschuldigd? Kies de juiste strafrechtadvocaat

Als je ergens van wordt beschuldigd, dan heb je recht op een strafrechtadvocaat. Dit is je recht, maar in de meeste gevallen zal je deze persoon ook echt nodig hebben. De meesten onder ons hebben weinig kaas gegeten van het juridische systeem en zijn niet in staat onszelf te vertegenwoordigen tijdens de volledige procedure. Met de hulp van strafrechtadvocaat, heb je de nodige kennis, ervaring en bovenal een objectieve kijk in huis om professioneel met je zaak om te kunnen gaan.

Een specialist of een stagiaire?

De aard van je zaak beslist of je een specialist nodig hebt. Is jouw situatie ingewikkeld, dan kun je een advocaat kiezen die lid is van een vakvereniging, zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Om hier bij aangesloten te worden, moet de advocaat aan een aantal strenge eisen voldoen, te maken met ervaring en kwaliteit. Als jouw zaak niet erg complex is, kun je ook overwegen een stagiaire aan te nemen. Deze is afgestudeerd en staat onder begeleiding van een ervaren advocaat. Stagiaires zijn goedkoper, uiteraard onervarener, maar hebben altijd de steun van een specialist.

De Nederlandse Orde van Advocaten

Vervolgens controleer je of de advocaat lid is van de Nederlandse Orde van Advocaten. Elke advocaat in Nederland is verplicht zich hierbij aan te sluiten en als hier enige onduidelijkheid over bestaat, dan kun je deze advocaat beter vergeten.

Het eerste gesprek

Nu kun je contact opnemen met de verschillende advocaten die hieruit zijn gekomen. Zo’n intakegesprek is vaak gratis en dient voor de advocaat om te zien of zijn of haar hulp jouw situatie kan verbeteren, maar voor jou om meer uit te vinden over de advocaat. Vraag naar de ervaring, het tarief, het specialisme en een inschatting van jouw kansen. Zit hier iemand tussen waar je in vertrouwt en waarmee het klikt, dan heb je je strafrechtadvocaat gevonden.

Wat te doen met je strafbeschikking

Heb je recentelijk een strafbeschikking ontvangen? Dan wordt je door het Openbaar Ministerie ergens van verdacht. Vaak zijn dit veel voorkomende strafbare feiten en hebben deze boetes, rij-ontzeggingen of taakstraffen tot gevolg. Je kunt nooit een strafbeschikking ontvangen waarin je een gevangenisstraf wordt opgelegd. Aan deze procedure komt namelijk geen rechter te pas en wordt alles geregeld door de Officier van Justitie. Hier lees je waarom het bijna altijd verstandig is om in verzet te gaan tegen je strafbeschikking.

De gevolgen

De gevolgen van een strafbeschikking zijn ernstig en moeten niet worden onderschat. Je kunt er namelijk een aantekening van krijgen op je strafblad. Als je dit eenmaal hebt zal je problemen ondervinden bij het aanvragen van een Verklaring van Goed Gedrag. Daarnaast lijkt het niet terecht dat je een straf krijgt opgelegd zonder dat daar een rechter naar heeft kunnen kijken. Door in verzet te gaan geeft je met goede onderbouwing aan dat je het hier niet mee eens bent.

Advocaat aannemen?

Je kunt tijdens deze procedure juridische steun krijgen van een strafbeschikking advocaat. Deze kan je dossier opvragen, hier met een onafhankelijke en professionele blik naar kijken en professioneel advies geven. Het verzet kun je persoonlijk en schriftelijk indienen, maar je advocaat kan dit ook voor je doen. Je hebt hier echter maar 14 dagen voor, dus wees er snel bij.

Na het verzet

Nadat je verzet hebt ingediend zal de Officier van Justitie bepalen wat er met je strafbeschikking zal gebeuren. Dit kan betekenen dat je een aangepaste versie krijgt of dat hij volledig wordt ingetrokken. Ook kan de Officier van Justitie besluiten dat je zaak wordt voorgelegd aan de rechter en volledig opnieuw wordt bekeken. Wat de uitkomst ook is, het aangaan van verzet zal in de meeste gevallen een positieve uitwerking hebben.

Politieverhoor, de voordelen van een advocaat

Heb je een uitnodiging verhoor politie ontvangen, dan word je verdacht van een strafbaar feit. Het is belangrijk hier niet te licht over te denken en altijd een advocaat in handen te nemen. Het verhoor heeft namelijk direct invloed op de uitkomst van jouw zaak. Hier lees je waarom dit verder zo belangrijk is.

Bescherming

Een politieverhoor is van tevoren samengesteld middels een verhoorplan. Dit plan is erop gemaakt om jou te doen bekennen. De advocaat kan je beschermen tegen onterechte vragen en onnodige druk van de politie. Stond je er alleen voor, dan had je waarschijnlijk niet kunnen inschatten wanneer ze te ver gaan.

Advies

Daarnaast zal je totdat je met je advocaat gesproken hebt gebruik kunnen maken van je zwijgrecht. Dat betekent dat de advocaat je kan adviseren en voorbereiden op het verhoor voordat deze plaatsvindt. Ook tijdens het verhoor zal je advies krijgen voordat je antwoord hoeft te geven. Zo kun je al geruster het verhoor ingaan en vermindert de stres aanzienlijk.

Kennis en ervaring

Natuurlijk heeft een advocaat de kennis van de wetgeving en ervaring met het bijzitten van politieverhoren, zodat deze precies weet wat wel en niet is toegestaan. De advocaat kan bijvoorbeeld aan het begin van het verhoor vragen inzage te krijgen in alle afgelegde verklaringen. Ook kan hij door middel van goed luisteren en observeren al kunnen afleiden van de manier waarop de politie de vragen stelt over welke bewijzen ze beschikken. Naar aanleiding hiervan kan na het verhoor dan een strategie worden opgesteld.

Een onafhankelijke blik

Misschien het allerbelangrijkste voordeel is dat een advocaat een onafhankelijke blik kan werpen op de zaak. In een periode dat jij misschien je hoofd er niet goed bij kunt houden, zal de advocaat rustig blijven en zorgen dat alles op de juiste manier verloopt Dit betekent bijvoorbeeld dat hij of zij zal controleren of de vastgelegde verklaring ook overeenkomt met wat jij hebt gezegd. Een advocaat zal je politieverhoor tot de best mogelijke uitkomst brengen.

De onmisbare hulp van een strafrechtadvocaat

Als je een strafrechtadvocaat nodig hebt, zal je ergens van zijn beschuldigd. Dit is een nare situatie en zelfs al heb je ervaring, je kan dit zelf niet objectief afhandelen. De politie kan deze voor je regelen en de kosten voor een strafrechtadvocaat hoef je gelukkig niet zelf te dekken. Dit wordt gedeeltelijk door de overheid gedaan en wat jij moet betalen wordt bepaald naar aanleiding van je salaris. Dit is een Pro Deo regeling. Wat kan je verwachten vanaf het moment dat de politie je beschuldigt?

Zwijgrecht

Iedereen kan gebruik maken van zijn zwijgrecht. Nadat de politie je schuldig heeft bevonden, hoef je niks te zeggen en mogen ze je niet overhoren totdat je met een advocaat gesproken hebt. In dit gesprek zal de advocaat de situatie analyseren, jouw verhaal vergelijken met dat van de politie en beslissen of hij jouw zaak aan wil nemen of niet. Vanaf dat moment kan de politie je verhoren, maar kan jij altijd rekenen op juridisch advies van je advocaat.

De rechtszaak

De advocaat heeft er voor gezorgd dat je volledig bent voorbereid op wat er gaat gebeuren in de rechtszaal. Hij weet wat de gang van zaken en de etiquette zijn en zal je zaak daar verdedigen. Je mag dit ook zelf doen, maar dan is het vaak moeilijk om objectief te blijven. De advocaat kan dit wel en kan op alle situaties op een professionele manier inspringen. De advocaat zal proberen een zo goed mogelijk vonnis voor de situatie te bewerkstelligen.

Nadat het vonnis is gevallen

Het vonnis kan moeilijk zijn te verwerken. De advocaat heeft de kennis en de ervaring om in te schatten of dit realistisch is. Daarmee zal hij je bijstaan met advies over de volgende stappen. Is beroep verstandig ja of nee? Ook kan hij de onderhandelingen met de wederpartij leiden als dit nodig is. De hulp van een specialist in strafrecht is dus onmisbaar als je beschuldigd bent van een misdrijf.

Subsidieadvies ontvangen van een adviesbureau

Subsidieadvies, misschien niet het eerste waar u aan denkt. Toch kan het veel opleveren in veel verschillende situaties. Door namelijk advies in te winnen bij bijvoorbeeld een adviesbureau kunt u subsidies krijgen waar u zelf misschien nog niet over nagedacht had.

Wanneer krijg je subsidie?

U kunt subsidies krijgen voor veel verschillende projecten. Hieronder volgen enkele opties waarmee u kans maakt op een subsidie:

  • Wanneer u bezig bent met het ontwikkelen van een nieuwe technologie;
  • Wanneer u een technologisch verschijnsel onderzoekt;
  • Wanneer u een technologisch probleem oplost;
  • Wanneer u wilt investeren in energiebesparende middelen;
  • Wanneer u wilt investeren in duurzaam bouwen.

Een adviesbureau kan u helpen bij het in kaart brengen van de mogelijke subsidies.

De diensten van een adviesbureau

Er zijn veel verschillende adviesbureaus. Eén van deze adviesbureaus is TDW Advies. Zij onderzoeken de verschillende fondsen en subsidies voor bedrijven, stichtingen en verenigingen. Omdat een adviesbureau ten alle tijden op de hoogte is van de huidige regelgeving kunnen zij u optimaal helpen. Ook zijn ze uiteraard op de hoogte van de verschillende fondsen en subsidies die mogelijk zijn in Nederland. Via de website is het mogelijk om gratis een subsidie scan te doen voor bedrijven die zich bezig houden met ontwikkelingen van producten, processen en energiezuinige bedrijfsmiddelen. Ook bij internationale samenwerkingen en bij programmatuur ontwikkelingen maken bedrijven kans op subsidies. De fondsen scan kan ook gratis worden uitgevoerd voor stichtingen en verenigingen uit verschillende gebieden zoals gezondheid, natuur & milieu en internationale hulp.

Waarom een adviesbureau inschakelen?

Natuurlijk kan u zelf proberen uit te zoeken op welke subsidies u recht heeft. Dit is echter nog niet zo gemakkelijk omdat het veel zoekwerk is en omdat er voor elke subsidie aan veel eisen voldaan moet worden. Een adviesbureau kan dit vele malen sneller achterhalen door het specialisme wat ze in de loop der tijd opgebouwd hebben.

Een incassobureau is ook van deze tijd

Wij, van Uni Geld, zien vandaag de dag het een en ander veranderen op het gebied van geld en financiën. Het digitale tijdperk, zoals velen de huidige tijd noemen, speelt een grote invloed in die veranderingen. Oude instanties, bijvoorbeeld het bankloket, verdwijnen steeds verder op de achtergrond of verdwijnen soms helemaal. Ook incassobureaus hebben vandaag de dag een net iets andere rol. Eén voordeel voor deze bedrijven: de tand des tijd heeft er niet voor gezorgd dat ook zij overbodig zijn geworden. Vandaag staat mijn blog op Uni Geld dus in het teken van incassobureaus.

Veel bureaus

Als we kijken naar het aantal incassobureaus in ons land, zien we dat dat een respectabel aantal is. Precieze aantallen zijn eigenlijk niet bekend, maar wij van Uni Geld houden het op duizenden incassobureaus (en dan eerder drieduizend dan tweeduizend). Onder deze bureaus kan er natuurlijk weer een onderscheid gemaakt worden tussen bureaus die wat kleiner zijn en de grotere bureaus. Een voorbeeld van zo’n groter bureau is BMK Incasso. Dit is een bedrijf dat al jaren aan de weg timmert als incassobureau. Maar naast dit bedrijf zijn er natuurlijk nog honderden (zo niet duizenden) incassobureaus die in ons land te vinden zijn.

Veranderende rol

De rol van een incassobureau is in de loop der jaren wel wat veranderd. Was een incassobureau vroeger vooral een instantie die werd opgetrommeld wanneer er een financieel geschil was tussen twee partijen, tegenwoordig doet een incassobureau nog veel meer. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bepaalde cursussen aanbieden. Een cursus op het gebied van debiteurenbeheer is hier een goed voorbeeld van.