Neem een goede brandveiligheidswacht in dienst

In een bedrijf gelden strenge voorzorgsmaatregelen zeker als er met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Hiervoor kun je bepaalde veiligheidsproducten aanschaffen maar het is ook  mogelijk om van de diensten van een ander bedrijf gebruik te maken.

Kenmerken brandveiligheidswacht

Bij een veiligheidsbedrijven kun je van verschillende diensten gebruik maken waaronder die van een brandveiligheidswacht. Deze persoon zorgt er voor dat de werknemers tijdens een noodsituatie snel in veiligheid gebracht worden. Een brandveiligheidswacht is in het bezit van certificaten en is dusdanig getraind dat hij kalm blijft in noodsituaties en deze op de beste manier probeert op te lossen zodat er zo min mogelijk mensen gewond raken.

Taken brandveiligheidswacht

De taken van een brandveiligheidswacht bestaan uit het volgende. Toezicht houden tijdens brandgevaarlijke werkzaamheden, ook in kleine ruimtes. Mocht er wat voorvallen dan kan de wacht direct ingrijpen. Verder houdt hij ook algemeen toezicht op het werk dat plaatsvindt maar controleert ook of alle vergunningen nog geldig zijn. Zo niet dan wordt dit gesignaleerd en kan het in orde gebracht worden. Een brandveiligheidswacht neemt ook deel aan een start-werkbespreking zodat iedereen weet waar hij aan toe is en wat te doen in het geval van een noodsituatie. Tenslotte zorgt de wacht er ook voor dat er alarm geslagen wordt in geval van nood zodat de mensen snel weten dat er iets aan de hand is en het evacuatieplan in gang gezet kan worden. Als de hulpdiensten eenmaal ter plekke zijn vormt de brandveiligheidswacht het eerste aanspreekpunt en kan hij hen bijpraten over de stand van zaken.

Veiligheid voor alles

Een brandveiligheidswacht werkt niet alleen preventief om brand tegen te gaan maar grijpt ook direct in als zich een gevaarlijke situatie voordoet en heeft als belangrijkste doel de veiligheid van de werknemers. Zo kan iedereen zich veilig voelen tijdens het werk.

 

Geplaatst in Veiligheid.