Rente

Rente, indien u op zoek bent naar een lening krijgt u er ongetwijfeld mee te maken. De rente staat voor de prijs van een lening, zoals we ook een prijs betalen voor andere producten of diensten die we afnemen. U kunt de rentekosten zelf berekenen, op basis van het rentepercentage dat u betaalt en het bedrag dat u wenst te lenen. Verder kunt u zelf op zoek gaan naar de laagste rente, een vaste of een variabele.

Waarom betaalt u rente?

U betaalt rente, als prijs voor het geld dat u graag dat wilt lenen. Huurt u een woning? Dan betaalt u daar maandelijks een bedrag voor. In ruil voor die betaling mag u in de woning wonen. Met een lening werkt dit eigenlijk precies hetzelfde. U krijg de beschikking over een bepaalde hoeveelheid geld, waar u maandelijks een bepaald bedrag voor betaalt. Daarnaast zal u over het algemeen aflossen op de lening, om daar op den duur weer vanaf te zijn. Uiteraard nemen de rentekosten af op het moment dat u aflossingen doet, aangezien het geleende bedrag steeds een beetje kleiner wordt.

Hoe berekent u de rentekosten?

U kunt de rentekosten zelf berekenen, op basis van twee belangrijke gegevens:

  1. Het te lenen bedrag
  2. Het te betalen rentepercentage

In dit voorbeeld gaan we uit van een bedrag van €10.000 dat u wilt lenen en een rentepercentage van 7% per jaar, dat u dient te betalen. Zou u niets aflossen? Dan betaalt u €700 per jaar aan intrest, ongeveer €58 per maand (€10.000 * 7% of 0,07). Lost u aan het eind van het jaar €2.000 af? Dan betaalt u volgend jaar nog maar €560 per jaar, of ongeveer €47 per maand aan rente. Zoals u ziet nemen de rentekosten af op het moment dat u besluit af te lossen.

Hoe vindt u de laagste rente?

Het is altijd verstandig om op zoek te gaan naar de laagste rente, op het moment dat u een lening af wilt sluiten. De intrest is voor een groot deel afhankelijk van de algemene ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, maar daarnaast van de bank waar u de lening afsluit. Het is verstandig om de laagste intrest te selecteren, aangezien 1% aan rente er op een bedrag van €10.000 voor kan zorgen dat u per jaar €100 aan kosten kunt besparen, waardoor dit al snel de moeite waard is.

Vaste of variabele rente

U kunt een vaste of een variabele interest kiezen. Sluit u een persoonlijke lening af? Dan is de intrest over het algemeen vast en komt u deze vooraf overeen met de geldverstrekker. De rente geldt dan gedurende de gehele looptijd. Sluit u een doorlopend krediet af? Dan zal de intrest over het algemeen variabel zijn. Stijgt de rente? Dan lopen uw lasten op en is het verstandig extra af te lossen. Daalt de rente? Dan lopen uw kosten ook terug en kunt u op een meer voordelige manier wat extra geld lenen binnen het doorlopend krediet dat u heeft afgesloten.